Domov
O nas
Storitve
Požarna zaščita
Varovnje


Menimo, da bi morali poznati nekaj naših osnovnih podatkov: podjetje Certing d.o.o. je pooblaščeno s strani MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje, in izvaja preglede in preskuse sistemov aktivne požarne zaščite. Usposobljeni smo za področje pregledovanja, preskušanja in potrjevanja vseh vrst sistemov aktivne požarne zaščite.

Tehnični pregledniki podjetja Certing d.o.o. imajo večletne delovne izkušnje s področja projektiranja, vgradnje in pregledovanja ter preskušanja sistemov za požarno zaščito.

Pregledovanje in preskušanje sistemov APZ z izdajo Potrdila o brezhibnosti za različne sisteme APZ je izvedeno na različnih objektih.

Reference tehničnih preglednikov so pregledi sistemov:

- industrijskih objektov (LITOSTROJ, ISKRA, NEK, KRKA, REVOZ, ACRONI, VIPAP, ...)

- objektov družbenega pomena (vrtci, šole, srednje šole, fakultete, ...)

- objektov posebnega pomena (Državni zbor RS, vojašnice, sodišča, banke, ...)

- objektov za zabavo (igralnice, gostilne, zabaviščni prostori, moteli, bazeni, ...)

- objektov za pisarniško dejavnost (zavarovalnice, upravne stavbe, upravne enote, ...)

- objektov namenjenih prometu (cestninske baze, predori, ...)

- trgovskih objektov (supermarketi/hipermarketi, MERCATOR, INTERSPAR, MAXI, .. ) 

- ...

Trenutno pripravljamo vsebino in referenčno listo za ta del spletne strani. Ker si želimo, da bo vsebina na visoki kakovostni ravni, potrebujemo še nekaj časa. Oglasite se še kdaj.