Domov
O nas
Storitve
Požarna zaščita
Varovnje


Ker imamo izkušnje s področja organizacije, priprave, izvedbe in potrjevanja vgrajenih sistemov lahko pomagamo investitorju, lastniku, upravljavcu ali vzdrževalcu pri njegovem opravilu v zvezi z projektiranjem, vgrajevanjem, vzdrževanjem in organizacijo požarne zaščite.

Predpisi s katerimi podjetje ureja področje varstva pred požarom na področju aktivne požarne zaščite so obširni in zasnovani na izdelavi:

- ocene požarne ogroženosti,

- požarnem redu,

- študiji ali zasnovi požarne varnosti

- uporabi različnih izračunov in izvedb in uporabi

- smernic, standardov in normativov 

Ker so sistemi aktivne požarne zaščite včasih zelo komleksni, zahtevni in je način njihove vgradnje zakonsko določen je do pridobitve potrdila potrebno sodelovati tudi z tehničnim preglednikom strojne ali elektro stroke.

Izvajalec pregledov ne sme vgrajevati, prodajati, proizvajati, montirati, vzdrževati, projektirati ali opravljati drugo pridobitno dejavnost v zvezi s sistemi APZ. Morebitno svetovanje, izdajanje mnenja in sodelovanje pri določitvi pogojev in načina izvedbe sistemov APZ s strani tehničnega preglednika, na objektu je zaželjeno.


Trenutno pripravljamo vsebino za ta del spletne strani. Ker si želimo, da bo vsebina na visoki kakovostni ravni, potrebujemo še nekaj časa. Oglasite se še kdaj. Zahvaljujemo se vam za obisk.